Combinatie
training en coaching

We geloven in de kracht van een
combinatie van training + coaching:
van groep naar individu, van algemeen
naar verdieping en verbreding.
Op deze manier garanderen we u meer
inbedding in de organisatie
en meer effect van de training.

Gereedschap aanbieden

Een belangrijk aspect tijdens onze
trainingen, workshops en coachings-
trajecten is het aanbieden van
'praktisch gereedschap'. We sluiten
aan op de dagelijkse praktijk van
medewerkers. Dit geeft mensen
duidelijkheid en de mogelijkheid
om zich verder te ontwikkelen.

Link met organisatiedoelen

Bij de voorbereiding van de trajecten
starten we altijd met een (korte)
verkenning van de organisatie als
geheel. Juist omdat we bij al onze
trajecten die link met uw organisatie
als uitgangspunt nemen. We gaan voor
maatwerk en brengen uw behoefte zo
volledig mogelijk in kaart.

Plezierige sfeer: beleven,
leren en reflecteren

We zetten ons altijd in om een
plezierige en open sfeer tijdens de
training te creëren. Een sfeer waarin
mensen zich veilig voelen om kritisch
naar hun eigen werk en houding
te kijken en opbouwende kritiek
kunnen geven op andermans werk
en houding.