Twee tegenpolen met verschillende achtergronden die elkaar goed kunnen aanvullen.

We hebben met beide dames altijd goed kunnen samenwerken. Het bereikte resultaat was altijd uitstekend.
Wetterskip Fryslân / Georg Dümmer, afdelingshoofd